7. Czy Urząd Gminy mógłby wystąpić w roli podmiotu pośredniczącego pomiędzy osobami fizycznymi a bankiem oraz NFOŚiGW, tzn. zebrałby wnioski i przekazał odpowiednim podmiotom?

Mieszkańcy chętnie przekazaliby część spraw pracownikom Urzędu Gminy, którzy pomagaliby od momentu opracowywania wniosku poprzez złożenie do pomocy w rozliczeniu końcowym. Zgodnie z programem priorytetowym przy ubieganiu się o kredyt z dotacją wnioskodawca kontaktuje się jedynie z bankiem. Wszystkie formalności załatwiane są na linii kredytobiorca - bank. Kredyt z dotacją może być udzielony na podstawie złożonego przez wnioskodawcę wniosku o kredyt wraz z wnioskiem o dotację. NFOŚiGW nie zgłasza zastrzeżeń do propozycji, aby Urząd Gminy wspomagał osoby fizyczne przy ubieganiu się o kredyt z dotacją NFOŚiGW. Proponujemy w tej kwestii kontaktować się z bankami, które na podstawie zawartych umów z NFOŚiGW, będą udzielać kredytów z dotacją na dokonywanie częściowych spłat kapitału kredytu bankowego.