12. Czy faktura wystawiona przez wykonawcę musi zawierać koszty poszczególnych elementów instalacji, czy też może zawierać w swej treści zapis "montaż kolektorów słonecznych" jako usługa oraz czy całość może podlegać 7% podatkowi VAT?

Faktura powinna zostać wystawiona zgodnie z przepisami prawa. Wykładnia przepisów w tym zakresie leży w gestii Urzędów Skarbowych. W przypadku, jeśli na fakturze widnieje jedna kwota zbiorcza za zakup i montaż zestawu solarnego wówczas do protokołu końcowego odbioru przedsięwzięcia i oddania do eksploatacji, przedkładanego przez kredytobiorcę w banku, powinien być dołączony dokument, w którym powinny być wyszczególnione elementy zestawu solarnego wraz z podaniem ich danych, w tym technicznych oraz ilości i wielkości. Dokument ten, podpisany przez wykonawcę, powinien zawierać nr, datę wystawienia oraz kwotę faktury, której dotyczy.