15. W jaki sposób można stwierdzić, że certyfikat zgodności z normą oraz sprawozdanie z badań kolektorów zostały wydanie przez akredytowaną jednostkę certyfikującą lub akredytowane laboratorium?

Na sprawozdaniu z badania i na certyfikacie powinna się znajdować stosowna informacja, że wystawiająca go jednostka posiada akredytację (znak PCA, numer i okres obowiązywania akredytacji). Jeśli nie ma takiej adnotacji, to powinien być załączony dokument potwierdzający udzielenie akredytacji danej jednostce (należy zwrócić uwagę na okres obowiązywania akredytacji).