16. Czy kredytobiorca może być jednocześnie wykonawcą przedsięwzięcia?

Zgodnie z ust. 10 pkt. 3 Programu Priorytetowego Kredytobiorca zobowiązany jest do zawarcia pisemnej umowy z wykonawcą. Ponadto, zgodnie z załącznikiem nr: 2 do Programu Priorytetowego, wykonawca musi posiadać uprawnienia do montażu instalacji kolektorów słonecznych. W świetle tych zapisów nie ma możliwości, aby Kredytobiorca był jednocześnie wykonawcą przedsięwzięcia.