11. Czy można udzielić kredytu z dotacją w przypadku, gdy kredytobiorca posiada już wielofunkcyjny zasobnik na wodę?

Bank może udzielić kredytu z dotacją w przypadku, gdy kredytobiorca posiada już wielofunkcyjny zasobnik na wodę, jeśli projektant, tj. osoba wskazana w ust.9. pkt. 1 ppkt. 1) lub ppkt. 2) programu priorytetowego, sporządzająca projekt instalacji kolektorów słonecznych stwierdzi, że istniejący zasobnik na wodę będzie właściwy i zagwarantuje poprawną pracę całej instalacji.