Zasada działania

Słońce jest głównym źródłem energii, ponieważ olej, gaz, węgiel i drewno są tylko "produktami ubocznymi" energii słonecznej. Energia, jaką w ciągu kilku godzin dostarcza słońce wystarczyłaby na pokrycie rocznego zapotrzebowania świata na energię. Najbardziej ekonomiczną i najpopularniejszą formą wykorzystania energii słonecznej stało się użycie kolektorów słonecznych.

 

Kolektory pobierają energię z promieniowania bezpośredniego, odbitego i rozproszonego

Zasada działania płaskich kolektorów słonecznych polega na absorbowaniu promieni słonecznych poprzez powłokę absorpcyjną, która naniesiona jest na blachę miedzianą zwaną absorberem. Do absorbera przylutowane są miedziane rury, przez które przepływa czynnik odbierający ciepło z kolektora. Następnie ciepło z kolektora „transportowane” jest rurociągiem do zbiornika wyposażonego w wymiennik. Poprzez spiralny wymiennik w zbiorniku, płyn grzewczy oddaje ciepło do zbiornika wody.
Czynnikiem obiegowym jest mieszanina wody i glikolu, która zapobiega zamarzaniu w zimie. Jeżeli temperatura w kolektorze jest większa od temperatury w podgrzewaczu, to pompa włączona zostanie sygnałem pochodzącym od regulatora różnicowego.

 

Całkowite natężenie promieniowania zależy m.in. od warunków pogodowych.