10. Czy kredytobiorca może spłacić kredyt z dotacją zanim otrzyma dotację z NFOŚiGW?

Zgodnie z Programem Priorytetowym ust. 10 pkt. 6 „Spłata części kapitału kredytu następuje poprzez przekazanie dotacji przez NFOŚiGW na podstawie wystąpienia banku potwierdzającego zrealizowanie przedsięwzięcia.” W związku z tym dotacja nie może być przekazana w sytuacji, gdy kredyt został już spłacony.