Budowa kolektora

Budowę kolektora płaskiego przedstawia poniższy rysunek:

 

 

 

 

Najważniejszymi elementami kolektora płaskiego są:

  • Szyba - wykonana z hartowanego szkła o niskiej zawartości tlenku żelaza, które charakteryzuje się wysoką przepuszczalnością promieni słonecznych. Szyba ma grubość ok. 4mm.
     
  • Absorber - główny element kolektora słonecznego. Jest to płyta z metalu dobrze przewodzącego ciepło (najczęściej z miedzi). Metal ten jest pokryty substancjami, które zwiększają absorpcję ciepła. W klasycznych konstrukcjach jest to czarny chrom, natomiast w bardziej nowoczesnych warstwa wysokoselektywna na bazie tlenku tytanu np. TiNOX. 
     
  • Rurki przepływowe - aby odbierać ciepło pochłonięte przez absorber do płyty absorbera przylutowane są rurki, przez które przepływa ciecz robocza.
     
  • Izolacja i obudowa - aby kolektory słoneczne nie oddawały ciepła do otoczenia, muszą być izolowane zarówno od spodu jak i po bokach absorbera. Izolacja wraz z absorberem mieści się w obudowie kolektora (najczęściej aluminiowej), która powinna być szczelna. W zależności od typu oraz grubości zastosowanej izolacji mogą występować większe lub mniejsze straty energii. Różnice pomiędzy poszczególnymi modelami mogą sięgać kilku procent.