8. Czy aby otrzymać dofinansowanie do kolektorów słonecznych konieczne jest zamontowanie ciepłomierza?

Zainstalowanie ciepłomierza jest obowiązkowe tylko dla wspólnot mieszkaniowych. Dla pozostałych beneficjentów, zainstalowanie ciepłomierza nie jest konieczne do tego, aby otrzymać dofinansowanie NFOŚiGW na częściową spłatę kapitału kredytu na zakup i montaż kolektorów słonecznych. Koszt zakupu ciepłomierza jest wskazany jako koszt kwalifikowany (w programie priorytetowym), ale dobrowolny wybór o jego zakupie/zamontowaniu bądź nie należy wyłącznie do inwestora.